Lecithin (Hydrogenated)

Tên gọi khác: Lecithin (Hydrogenated)

(Tiếng Việt. Lecithin (đã hydro hóa))

Một chất nhũ hóa.


Top