Lichen extract

Tên gọi khác: Lichen extract

(Tiếng Việt. Chiết xuất địa y)

Một chất bảo quản có thể sử dụng để chống lại vi khuẩn, nấm và men. Nó cũng có thể đóng góp hoạt tính cho một số chất bảo quản khác. Chiết xuất địa y là một chất tự nhiên, không tan trong nước, có hoạt tính được chiết xuất từ địa y ở dãy An-pơ (Alps). Không độc và không gây kích ứng cho da.


Top