Lime blossom extract

Tên gọi khác: Lime blossom extract

(Tiếng Việt. Chiết xuất hoa chanh xanh)

Chất tạo mùi. Nó cũng là một chất làm mềm với tính chất làm se và khử trùng. Chiết xuất hoa chanh là một nguồn chứa vitamin C. Nó có thể gây ra các phản ứng bất lợi khi da tiếp xúc với ánh nắng.


Top