LIME OIL (Citrus axita, Citrus aurantifolia)

Tên gọi khác: LIME OIL (Citrus axita, Citrus aurantifolia)

(Tiếng Việt.Dầu chanh xanh)

Có các tính chất và công dụng tương tự như dầu chanh vàng. Dầu chanh xanh được chiết xuất từ vỏ bằng cách ép lạnh hay chưng cất. Xem thêm lemon oil.


X
Top