Linolenic acid triglyceride

Tên gọi khác: Linolenic acid triglyceride

(Tiếng Việt. Axit linolenic triclyceride)

Một chất làm mềm được sử dụng hạn chế do tiềm năng gây nên các vấn đề trở mùi ôi. Nó là một chất thẩm thấu tốt.


Top