Lovage oil (Levisticum officinale)

Tên gọi khác: Lovage oil (Levisticum officinale)

(Tiếng Việt. Dầu cây cần núi)

Các tính chất gắn liền với loại dầu này bao gồm làm sạch, lọc trong và hút nước. Dầu cần núi thích hợp sử dụng cho da dầu. Ngoài ra, rễ và quả cần núi còn có tính thơm và kích thích. Loại dầu này được sản xuất bằng cách chưng cất phần rễ, mặc dù lá và quả cũng được sử dụng cho mục đích trị liệu.


Top