Lysine carboxymethyl cysteinate

Tên gọi khác: Lysine carboxymethyl cysteinate

Một loại phức axit amin tan trong nước có khả năng điều chỉnh việc tiết chất nhờn.


X
Top