Macrocytis pyrifera extract

Tên gọi khác: Macrocytis pyrifera extract

(Tiếng Việt. Chiết xuất Macrocytis pyrifera)

Thường được biết đến với tên gọi tảo bong bóng.

Xem thêm kelp; seaweed extract.


Top