Magneium laurethsulfate

Tên gọi khác: Magneium laurethsulfate

Một chất hoạt động bề mặt và tẩy rửa nhẹ.


X
Top