Maleated Soy Bean Oil

Tên gọi khác: Maleated Soy Bean Oil

(Tiếng Việt. Dầu đậu nành maleate)
Xem thêm soy bean oil.


X
Top