Malva

Tên gọi khác: Malva

Một chất dưỡng ẩm và  truyền thống. Malva là một chi của họ cẩm quỳ. Xem thêm mallow extract.


X
Top