Mandarin extract

Tên gọi khác: Mandarin extract

(Tiếng Việt. Chiết xuất quýt)

Có những tính chất tương tự với chiết xuất cam. Thu được từ vỏ trái quýt cam. Xem thêm orange extract.


X
Top