Mandarin oil

Tên gọi khác: Mandarin oil

(Tiếng Việt. Dầu quýt)

Các tính chất thảo mộc rất gần với cam, với các tính chất an thần và chống co thắt của quýt là rõ rệt hơn. Được ép từ vỏ trái quýt cam.


Top