Marjoram oil

Tên gọi khác: Marjoram oil

(Tiếng Việt. Dầu kinh giới)

Các tính chất thảo mộc học của nó bao gồm chống co thắt, làm dịu, và giảm đau – tính chất được chỉ định cho da mẫn cảm hoặc bị kích ứng. Dầu thu được bằng phương pháp chưng cất. Nó có thể gây ra các phản ứng dị ứng biểu hiện như da ửng đỏ và châm chích.


X
Top