Marjoram (Origanum vulgare)

Tên gọi khác: Marjoram (Origanum vulgare)

(Tiếng Việt. Kinh giới)

Được mô tả như một chất kháng nấm và làm săn. Mặc dù trong tự nhiên tồn tại rất nhiều loài thuộc họ kinh giới, nhưng trong các ứng dụng thảo mộc học thì kinh giới ngọt và kinh giới dại lại phổ biến nhất. Cả hai loài này đều có những tính chất tương tự nhau. Xem thêm marjoram oil.


Top