Masking

Tên gọi khác: Masking

Masking là những thành phần có khả năng giấu đi những mùi không muốn được sinh ra khi kết hợp nhiều chất hóa học lại với nhau để sản xuất mỹ phẩm. Masking có thể rất khác với chất tạo mùi (Fragrance). Trong khi chất tạo mùi có thể tạo ra mùi hương dễ chịu, masking chỉ đơn giản là trung hòa những mùi khó chịu.


Top