Medanione

Tên gọi khác: Medanione

Được dùng làm chất bảo quản trong các sản phẩm làm mềm. Đây là một loại nguyên liệu tổng hợp có các tính chất của vitamin K. Sử dụng trong y tế để ngăn ngừa tụ máu.


Top