Menthyl lactate

Tên gọi khác: Menthyl lactate

Một thành phần hương liệu. Đây là este của menthol và axit lactic.


Top