Mercurial

Tên gọi khác: Mercurial

Một loại chất bảo vệ có tiềm năng kích ứng cao, đặc biệt trong các sản phẩm lưu trên da. Nó được sử dụng với một lượng nhỏ để làm chất bảo quản trong các sản phẩm trang điểm cho mắt nhằm ức chế sự sinh sôi của vi khuẩn.


Top