Methyl gluceth-10

Tên gọi khác: Methyl gluceth-10

Chất giữ ẩm cho da và chất bảo quản. Đây là ê te của polyethylene glycol và methyl glucose.


Top