Microcrystalline cellulose

Tên gọi khác: Microcrystalline cellulose

(Tiếng Việt. Cellulose vi tinh thể)

Cung cấp độ mềm và mượt tốt, và đóng vai trò như một chất kết nối. Một dạng sợi cellulose được tách ra từ hệ tinh thể keo. Xem thêm cellulose.


Top