Milfoil extract (Achillea millefolium)

Tên gọi khác: Milfoil extract (Achillea millefolium)

(Tiếng Việt. Chiết xuất cỏ thi)

Có tính chất kháng sinh và khử trùng. Xem thêm yarrow extract.


Top