Milk lipid

Tên gọi khác: Milk lipid

(Tiếng Việt. Lipid từ sữa)

Chất làm mềm và điều hòa da.


X
Top