Milk protein

Tên gọi khác: Milk protein

(Tiếng Việt. Protein sữa)

Cho da cảm giác mượt mà. Protein sữa chủ yếu là casein có thể hấp thụ tốt vào da, cho da cảm giác láng mịn khi chạm vào bằng cách hình thành một lớp màng mỏng. Nó có khả năng giữ nước trong khoảng 13%. Protein sữa được lấy từ sữa. Nếu như bị thủy phân, nó sẽ bị đứt ra thành các mảnh nhỏ hơn được biết đến với tên gọi protein sữa thủy phân, axit amin sữa hoặc casein axit amin. Thành phần của nó bao gồm các flavone: silybin, silydiamnin và silychristin.


Top