Milkweed (Asclepias syriaca)

Tên gọi khác: Milkweed (Asclepias syriaca)

(Tiếng Việt. Cỏ sữa)

Sử dụng trong các phương thuốc cổ truyền nhờ tính chất kéo da non trên vết thương, và có giá trị chữa bệnh đối với các loại phát ban trên da, bao gồm cả mụn cóc. Thành phần của nó bao gồm tannin, đường dextrose, và các axit béo như axit oleic, linoleic và linolenic.


Top