Mink oil

Tên gọi khác: Mink oil

(Tiếng Việt. Dầu chồn vizon)

Một hoạt chất làm mềm nhẹ và hiệu quả với khả năng làm mềm da. Tính chất hút giữ của loại dầu này cũng giúp cho nó có khả năng điều hòa làn da. Thu được từ mô mỡ dưới da của chồn vizon.


X
Top