Mireth-3 myristate

Tên gọi khác: Mireth-3 myristate

Một chất làm mềm được sử dụng như một chất điều hòa da trong các công thức mỹ phẩm.


X
Top