Myrtle extract

Tên gọi khác: Myrtle extract

(Tiếng Việt. Chiết xuất cây tầm gửi)

Chống co thắt, chữa lành, làm dịu là các tính chất được gán cho nguyên liệu này. Tầm gửi là một loại cây thường xanh, mọc ký sinh trên cành cây tạo thành các bụi cây lủng lẳng có đường kính từ 2 đến 5 feet. Chiết xuất này được lấy từ trái tầm gửi.


Top