Mugwort (Artemisia vulgaris)

Tên gọi khác: Mugwort (Artemisia vulgaris)

(Tiếng Việt. Ngải cứu)

Cải thiện tình trạng và cảm nhận về da, nó cũng là một loại hương liệu. Thành phần bao gồm dầu dễ bay hơi, cineol, linalool, thujone, glycoside, insulin, và tannin.

Xem thêm wormwort.


X
Top