Myristyl myristate

Tên gọi khác: Myristyl myristate

Một chất hút giữ điều hòa da có thể tăng cường độ lan tỏa và làm giảm tính trong suốt của sản phẩm. Nó được đặc biệt sử dụng trong các loại sữa dưỡng mà phải “tan chảy” ngay khi tiếp xúc với da. Đây là một este tạo thành bởi ancol myristylic và phân đoạn axit myristic của dầu dừa. Xem thêm myristyl alcohol; myristic acid.


Top