Padimate o

Tên gọi khác: Padimate o

Tên dược phẩm cho ethylhexyl dimethyl PABA, một hóa chất chống nắng thường được biết đến với cái tên octyl dimethyl PABA. Xem thêm ethylhexyl dimethyl PABA.


Top