Palm kernel amide dea

Tên gọi khác: Palm kernel amide dea

(Tiếng Việt. Amide dea hạt cọ)

Sử dụng như một hợp chất hoạt động bề mặt phi ion, một chất làm đặc, chất tạo bọt, và chất làm ổn định công thức trong các sản phẩm mỹ phẩm. Nó cũng có thể điều chỉnh độ nhớt của công thức.


Top