Palm kernel glyceride (hydrogenated)

Tên gọi khác: Palm kernel glyceride (hydrogenated)

(Tiếng Việt. Glyceride hạt cọ (đã hydro hóa))

Một chất nhũ hóa và điều chỉnh độ nhất quán. Nó là một hỗn hợp của mono-, di- và triglyceride bắt nguồn từ dầu hạt cọ.


Top