Palm kernel oil

Tên gọi khác: Palm kernel oil

(Tiếng Việt. Dầu hạt cọ)

Sử dụng chủ yếu để làm xà bông và thuốc mỡ. Nó là mộtloại dầu tự nhiên thu được từ hạt của loài Elaeis guineensis.


Top