Palm oil glyceride (hydrogenated)

Tên gọi khác: Palm oil glyceride (hydrogenated)

(Tiếng Việt. Glyceride dầu cọ (đã hydro hóa))

Sử dụng như một chất đồng nhũ hóa, chất phân tán, điều chỉnh độ nhất quán trong sản xuất mỹ phẩm. Nó cho da một cảm giác dễ chịu.


X
Top