Palm oil (hydrogenated)

Tên gọi khác: Palm oil (hydrogenated)

(Tiếng Việt. Dầu cọ (đã hydro hóa))

Được sử dụng như một chất điều chỉnh độ nhất quán và chất làm ổn định công thức trong sản xuất kem, lotion, mỹ phẩm trang điểm và trang trí.


Top