Pantethine

Tên gọi khác: Pantethine

Chất làm mềm và điều hòa da. Thường được tìm thấy trong các sản phẩm chăm sóc tóc.


Top