Parinari curatellifolia seed oil

Tên gọi khác: Parinari curatellifolia seed oil

(Tiếng Việt. Dầu hạt Parinari curatellifolia)

Được cho là có các tính chất tái sinh, tái cấu trúc và dưỡng ẩm, nhờ vào thành phần axit eleostearic của nó.


Top