Parsley oil

Tên gọi khác: Parsley oil

(Tiếng Việt. Dầu mùi tây)

Được sử dụng từ lâu đời để làm dịu và chống châm chích trong điều trị các rối loạn da liễu. Nó cũng có thể được sử dụng như một chất bảo quản. Dầu mùi tây được trích ly từ hạt, trong hạt chứa một loại dầu có tên là apiol. Có thể gây phản úng dị ứng cho da nhạy cảm.


Top