Passion flower extract (Passiflora sp.)

Tên gọi khác: Passion flower extract (Passiflora sp.)

(Tiếng Việt. Chiết xuất hoa chanh dây(chi Passiflora))

Các tính chất thảo mộc được mô tả như chống co thắt và làm dịu. Chiết xuất đặc biệt lấy từ các loài incarnata khác nhau được gắn liền với khả năng bảo vệ da khỏi những nhân tố bên ngoài (chẳng hạn như khí hâụ, v.v…). Hoạt chất chính của nó, passiflorine, xuất hiện có một chút tương tự với morphine.


Top