Peach stone

Tên gọi khác: Peach stone

(Tiếng Việt. Đá đào)

Sử dụng trong các loại scrub như một chất mài mòn.


Top