Peg-150 distearate

Tên gọi khác: Peg-150 distearate

Một chất hoạt động bề mặt sử dụng làm chất làm sạch và hoà tan.


Top