Peg-18 castor oil dioleate

Tên gọi khác: Peg-18 castor oil dioleate

(Tiếng Việt. PEG-18 dioleate từ dầu thầu dầu)

Một chất nhũ hóa cho kem và lotion, và là chất làm tăng độ nhớt. Nó đặc biệt phù hợp khi sử dụng dầu động vật hay thực vật.


Top