Peg-180/octoxynol-40/tmmg copolymer

Tên gọi khác: Peg-180/octoxynol-40/tmmg copolymer

Xem PEG-180/laureth-50/TMMG copolymer.


X
Top