Peg-25 paba

Tên gọi khác: Peg-25 paba

Chất lọc và hấp thụ tia tử ngoại là dẫn xuất của PABA. Nó được công nhận sử dụng với nồng độ lên tới 10% ở Châu Âu.


Top