Peg-30 stearate

Tên gọi khác: Peg-30 stearate

Chất làm sạch và hoà tan thường thích hợp với các sản phẩm dưỡng ẩm. Xem thêm PEG stearate.


X
Top