Peg-32 stearate

Tên gọi khác: Peg-32 stearate

Chất làm sạch và hoà tan thường được sử dụng trong các sản phẩm cho mặt và cổ cũng như sản phẩm dưỡng ẩm. Xem thêm PEG stearate.


Top