Peg-4 dilaurate

Tên gọi khác: Peg-4 dilaurate

Một chất nhũ hóa


Top