Peg-45 palm kernel glyceride

Tên gọi khác: Peg-45 palm kernel glyceride

(Tiếng Việt. PEG-45 glyceride hạt cọ)

Một chất làm mềm và nhũ hoá, dẫn xuất của các loại glyceride có trong hạt cọ.


Top