Peg-5 glyceryl stearate

Tên gọi khác: Peg-5 glyceryl stearate

Một chất nhũ hóa hoạt đông bề mặt sử dụng trong các sản phẩm làm sạch và dưỡng ẩm.


Top